Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Bond van Wapenbroeders

Wapenbroeders LOGOv2 200px

Algemeen Secretaris:

Tel:   06 15 35 93 96
E-mail:   
Rekening:   NL59 RABO 0356 5222 02

De Bond van Wapenbroeders is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht, alsmede van oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren.

De Bond van Wapenbroeders is een democratische vereniging waarin de leden op de Algemene Ledenvergadering het laatste woord hebben.

U kunt zich aanmelden als lid of donateur en ingedeeld worden bij een afdeling of de Identiteitsgroep van uw keuze. Kunt u, of wenst u niet ingedeeld te worden bij een afdeling of Identiteitsgroep dan bestaat de mogelijkheid om als landelijk lid of donateur te worden geregistreerd.

Sinds juni 2000 kunnen ook groepen van personen met een gemeenschappelijke militaire ervaring zich als groep bij de Bond van Wapenbroeders aansluiten. Deze groepen worden identiteitsgroepen genoemd. Elk lid van een identiteitsgroep is lid van de Bond van Wapenbroeders. De identiteitsgroepen bestaan dus naast de afdelingen.

Op vrijdag 8 oktober 2021 vond op de Lgen Bestkazerne de Bondsdag plaats. Veel Wapenbroeders en hun partners waren naar Vredepeel gekomen om weer gezellig met elkaar bij te praten.

Tijdens de buitengewone parade vond onder meer de vervanging van de Bondsbanier plaats. Uit handen van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, de Lgen Van Sprang ontving de Algemeen Voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, dhr. Jan Verwoerd de nieuwe Bondsbanier.

Wapenbroeders hebben recht op een voor hun waardige uitvaart.
Binnen de Bond van Wapenbroeders bestaat daarvoor de mogelijkheid om met Bondseer te worden begraven of gecremeerd.

  • Wat betekent dit?
  • Hoe wordt dit uitgevoerd?
  • Hoe kun je dit aangeven als je daarvoor in aanmerking wilt komen? 

Om Wapenbroeders en de betrokken familieleden hierover meer inzicht te geven, is er een video geproduceerd, die een uitvaart met Bondseer in de praktijk toont.

Op 24 juni 2021 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering in de Generaal-majoor Kootkazerne te Stroe, de functie van voorzitter Bond van Wapenbroeders door E.R.L. (Edwin) Saiboo overgedragen aan J. (Jan) Verwoerd.

Na ruim 5 jaar het voorzitterschap te hebben uitgeoefend, vond Edwin Saiboo het tijd worden deze functie over te dragen. Onder zijn voorzitterschap heeft de Bond  een nieuw gezicht gekregen met name een nieuw Bondsblad en een nieuwe website. Voor zijn inzet werd bij deze gelegenheid aan Saiboo het Verenigingskruis van Verdienste uitgereikt.

Na het overlijden van een Wapenbroeder komt steeds meer de vraag of hij / zij al dan niet met Bondseer kan of wil worden begraven. Vaak zijn nabestaanden niet op de hoogte wat een dergelijke uitvaart precies inhoudt en of de overledene eerder de wens heeft uitgesproken om met Bondseer te worden begraven. 

Op initiatief van het RCT WZ-NL wordt er nu een voorlichtingsvideo gemaakt, waarin precies wordt aangegeven hoe zo’n uitvaart verloopt. Hiertoe zijn onlangs in Weert de video-opnames gemaakt. Onder leiding van de commandant van het Exercitie Team, de heer Jim Overklift, zijn getrainde banierdragers hiervoor ingezet. Bijgaande foto’s geven een goed beeld wat een dergelijke uitvaart inhoudt. 

Op zaterdagmorgen 12 juni 2021 openden veteraan Klaas Orsel samen met leerlingen van basisschool De Ark op het Binnenhof in Barendrecht een Witte Anjer Perkje. Ze deden dat door een bord te onthullen dat voor het perkje staat. De Witte Anjer is in 2005 geïntroduceerd als uiting van de waardering voor Nederlandse veteranen en bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag. Burgemeester Jan van Belzen benadrukt de waarde van vrijheid: “Onze vrijheid is waardevol maar ook kwetsbaar. Het is belangrijk dat we de verhalen van de veteranen blijven doorgeven aan de jongere generaties. Zodat we nooit vergeten hoe hard gestreden is voor de vrijheid die ons nu zo dierbaar is”.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.