s2

Bond van Wapenbroeders

Wapenbroeders LOGOv2 200px

Algemeen Secretaris:

Tel:   06 15 35 93 96
E-mail:   
Rekening:   NL59 RABO 0356 5222 02

De Bond van Wapenbroeders is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht, alsmede van oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren.

De Bond van Wapenbroeders is een democratische vereniging waarin de leden op de Algemene Ledenvergadering het laatste woord hebben.

U kunt zich aanmelden als lid of donateur en ingedeeld worden bij een afdeling of de Identiteitsgroep van uw keuze. Kunt u, of wenst u niet ingedeeld te worden bij een afdeling of Identiteitsgroep dan bestaat de mogelijkheid om als landelijk lid of donateur te worden geregistreerd.

Sinds juni 2000 kunnen ook groepen van personen met een gemeenschappelijke militaire ervaring zich als groep bij de Bond van Wapenbroeders aansluiten. Deze groepen worden identiteitsgroepen genoemd. Elk lid van een identiteitsgroep is lid van de Bond van Wapenbroeders. De identiteitsgroepen bestaan dus naast de afdelingen.

In de afgelopen periode heeft nagenoeg geen veteranenactiviteit doorgang kunnen vinden in de oorspronkelijke setting. Kameraadschap, broederschap, herinneren en herdenken, en ook vrijheid vieren, hebben onder grote organisatorische en mentale druk gestaan.

Tegen die achtergrond worden Wapenbroeders met hun evt. partners als ook landelijke en regionale civiele autoriteiten tevens verwante organisaties, die zich inzetten voor de veteranen en andere actief-dienende en oud-militairen uitgenodigd voor de Landelijke Bondsdag 2021, die op 8 oktober 2021 plaatsvindt. Ook de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, de Luitenant-generaal der Mariniers Frank van Sprang, zal hierbij aanwezig zijn en de nieuwe Bondsbanier overhandigen aan de heer Jan Verwoerd, Algemeen Voorzitter van de Bond van Wapenbroeders.

Wapenbroeders hebben recht op een voor hun waardige uitvaart.
Binnen de Bond van Wapenbroeders bestaat daarvoor de mogelijkheid om met Bondseer te worden begraven of gecremeerd.

  • Wat betekent dit?
  • Hoe wordt dit uitgevoerd?
  • Hoe kun je dit aangeven als je daarvoor in aanmerking wilt komen? 

Om Wapenbroeders en de betrokken familieleden hierover meer inzicht te geven, is er een video geproduceerd, die een uitvaart met Bondseer in de praktijk toont.

Op 24 juni 2021 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering in de Generaal-majoor Kootkazerne te Stroe, de functie van voorzitter Bond van Wapenbroeders door E.R.L. (Edwin) Saiboo overgedragen aan J. (Jan) Verwoerd.

Na ruim 5 jaar het voorzitterschap te hebben uitgeoefend, vond Edwin Saiboo het tijd worden deze functie over te dragen. Onder zijn voorzitterschap heeft de Bond  een nieuw gezicht gekregen met name een nieuw Bondsblad en een nieuwe website. Voor zijn inzet werd bij deze gelegenheid aan Saiboo het Verenigingskruis van Verdienste uitgereikt.

Na het overlijden van een Wapenbroeder komt steeds meer de vraag of hij / zij al dan niet met Bondseer kan of wil worden begraven. Vaak zijn nabestaanden niet op de hoogte wat een dergelijke uitvaart precies inhoudt en of de overledene eerder de wens heeft uitgesproken om met Bondseer te worden begraven. 

Op initiatief van het RCT WZ-NL wordt er nu een voorlichtingsvideo gemaakt, waarin precies wordt aangegeven hoe zo’n uitvaart verloopt. Hiertoe zijn onlangs in Weert de video-opnames gemaakt. Onder leiding van de commandant van het Exercitie Team, de heer Jim Overklift, zijn getrainde banierdragers hiervoor ingezet. Bijgaande foto’s geven een goed beeld wat een dergelijke uitvaart inhoudt. 

Op zaterdagmorgen 12 juni 2021 openden veteraan Klaas Orsel samen met leerlingen van basisschool De Ark op het Binnenhof in Barendrecht een Witte Anjer Perkje. Ze deden dat door een bord te onthullen dat voor het perkje staat. De Witte Anjer is in 2005 geïntroduceerd als uiting van de waardering voor Nederlandse veteranen en bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag. Burgemeester Jan van Belzen benadrukt de waarde van vrijheid: “Onze vrijheid is waardevol maar ook kwetsbaar. Het is belangrijk dat we de verhalen van de veteranen blijven doorgeven aan de jongere generaties. Zodat we nooit vergeten hoe hard gestreden is voor de vrijheid die ons nu zo dierbaar is”.

Op 7 mei 2021 heeft het Veteranen Platform onderstaand communiqué uitgegeven:

Communiqué:

Vanwege de recente berichtgevingen rond de film ‘De Oost’, die binnenkort in première gaat, neemt het bestuur van de Vereniging Veteranenplatform onderstaand standpunt in.

“Op 13 mei 2021 zal de film ‘De Oost’ in première gaan en is deze te zien via de betaalzender Amazon Prime en mogelijk binnenkort ook in de bioscopen. De film beschrijft het fictieve verhaal van een Nederlandse oorlogsvrijwilliger die na WOII in de periode tussen 1945 en 1950 wordt ingezet in Nederlands Indië.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.