Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Zuid-Holland

Secretaris:

Tel: 06-82271549
E-mail:  
Postbus 53088 - 2505 AB  DEN HAAG

Rekening: NL86 INGB 0003 9497 67

Programma 2021 Afdeling Zuid-Holland

Na de geslaagde najaarsbrunch van 12 oktober jl. in het Van der Valk Hotel te Wassenaar2021 10 21 lunch Afdeling Zuid Holland (zie afbeelding rechts) was ook de Social van 2 november op de locatie BB Museum, met onze zusterverenigingen OVVKNR en BOSS, weer een succes. Van alle drie de verenigingen zagen we een behoorlijke opkomst en er waren zelfs weer een aantal nieuwe gezichten. Na afloop sprak men de waardering uit voor de gezellige bijeenkomst. Helaas was dit de laatste bijeenkomst van het jaar, door een samenloop van omstandigheden is de geplande bijeenkomst op 7 december helaas afgeblazen.

Zet wel vast de datum van 4 januari 2022 in uw agenda, dan hebben we de Nieuwjaarsborrel ingepland op de locatie BB-Museum te Rijswijk (ZH) !!!

We hebben meer duidelijkheid gekregen m.b.t het gebruik van de diverse locaties volgend jaar. Zo hebben we, onder strikte voorwaarden, weer de toegang kunnen verkrijgen tot Echo’s Home “Het Anker” op de Van Genthkazerne te R’dam. Wij zullen u in een later stadium nog nader informeren m.b.t. de restricties waaraan we ons moeten houden zodat u toch weer kunt deelnemen aan de activiteiten aldaar.

Hierbij presenteren we de agenda voor 2022

Bijeenkomsten:

 • 04-jan Nieuwjaarsborrel*
 • 01-feb Social ** en de ALV*** van de BvW afd.-ZH
 • 28-feb Detachement Commando de France Wassenaarseslag (datum n.n.t.b.)   
 • 01-mrt Social **
 • 05-apr Social **
 • 26-apr Koningsborrel**
 • 10-mei Social **
 • 07-jun Social **
 • 06-sep Social **
 • 20-sep Eredetachement Prinsjesdag (Veteranen)
 • 13-okt Reünie BvW afd.-ZH in de Johan de Wittzaal van Ghent Kazerne****
 • 01-nov Social **
 • 29-nov Social **

Legenda:

     *  Locatie BB Museum te Rijswijk – ZH inloop vanaf 13:30 aanvang 14:00 uur
    ** Locatie Echo's Home "Het Anker" te R’dam inloop vanaf 13:30 uur
   *** Locatie Echo's Home "Het Anker" te R’dam vergaderzaal. Aanvang ALV door bestuur 12:00 uur
  **** Locatie Johan de Wittzaal VGkaz. Te R’dam. Aanvang Reünie vanaf 10:30 uur
        n.n.t.b. = nog nader te bepalen

Verder zijn er weer de volgende mogelijkheden tot een gezellig samenzijn in onze regio:

 • Veteranen Café ’t Plateau, Plateau 1 Spijkenisse - 2e woensdag van de maand: 14:00-17:00 uur
 • Soos in de Poentjak, Kneuterdijk 16 Den Haag - 3e donderdag van de maand: 14:00 -17:00 uur Boven Soos 17:00 - Beneden Rijsttafelen
 • Veteranen Café De Bonte Os, Voldersgracht 10 Delft - Laatste woensdag van de maand: 14:00 uur
 • Rasa Sayang, de Terp, Springersdiep 3 Capelle aan den IJssel:
  Op vrijdag 18 feb, 22 apr, 24 jun, 19 aug, 21 okt en op 23 dec de kerstbijeenkomst: 13.00 uur - 16.00 uur

We houden u via deze pagina en nieuwsbrieven verder op de hoogte van onze activiteiten. Wij hopen u weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.

Bestuur afdeling Zuid-Holland

Uiteraard zijn alle dan geldende Covid regelementen van kracht en is deelname voor uw eigen risico.

Van de voorzitter

Geachte leden.

In de algemene ledenvergadering van 2019 heb aangegeven dat ik nog één jaar als voorzitter door zou gaan. Door Covid is dit inmiddels 2 jaar is geworden. Ik heb besloten om het voorzitterschap nu definitief te gaan beëindigen. De leeftijd van 80 jaar is bijna bereikt en ook de mobiliteit loopt sterk terug.

Na ruim 25 jaar een bestuursfunctie te hebben uitgeoefend besluit ik mij op de Algemene ledenvergadering van 1 februari 2022 niet meer herkiesbaar te stellen.

Wie van de jongere garde wil het bestuur komen versterken?

De voorzitter

W.A.J.K. Roza

Tijdens een bijeenkomst op Museumcomplex Bescherming Bevolking te Rijswijk zijn op 21 juli jongstleden twee van onze afdelingsbestuursleden Joop Nahon en Kees Heidt in het zonnetje gezet. Na ontvangst met koffie en gebak volgde een korte speech van onze voorzitter William Roza. Vervolgens hebben zij een bondsonderscheiding uitgereikt gekregen uit handen van onze Algemeen secretaris Klaas Orsel.

Aan Kees Heidt is het “Verenigingskruis van Verdiensten” toegekend.

Kees is ruim 25 jaar actief in verschillende bestuursfuncties bij de Bond van wapenbroeders. Zo was hij jarenlang actief bij verschillende afdelingen, die uiteindelijk zijn opengegaan in de afdeling Zuid-Holland, als Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.