s2

Afdeling Zuid-Holland

Secretaris:

Tel: 06-82271549
E-mail:  
Postbus 53088 - 2505 AB  DEN HAAG

Rekening: NL86 INGB 0003 9497 67

Bijeenkomsten (Wijziging!)

Zoals eerder aangegeven is er dit jaar geen Reünie op de Van Genth Kazerne te Rotterdam.

De Social op 7 september met onze zusterverenigingen, OVVKNR en BOSS, was daarentegen een groot succes. Van alle drie de verenigingen zagen we een behoorlijke opkomst op onze nieuwe Locatie  Complex Museum BB te Rijswijk – ZH.  Het was duidelijk dat iedereen het erg fijn vond om weer eens bij elkaar te zijn en met het mooie weer konden we ook fijn buiten zitten.

Nu gebleken is dat er voldoende belangstelling voor deze locatie is zal ook op 5 oktober a.s. een Social worden georganiseerd op dezelfde locatie. Evenals op 2 november a.s.

Hieronder vindt u ons verder aangepaste jaarprogramma.

2021:
05-10  Social  ( Complex Museum BB te Rijswijk – ZH )
12-10  Brunch in Wassenaar met een beperkt aantal deelnemers.
           De inschrijving hiervoor is inmiddels (op moment van schrijven) bijna geheel vol.
02-11  Social  ( Complex Museum BB te Rijswijk – ZH )
07-12  Social komt te vervallen.

Uiteraard zijn alle dan geldende Covid regelementen van kracht en is deelname voor uw eigen risico.

We houden u via deze pagina en nieuwsbrieven verder op de hoogte van onze activiteiten.

Wij hopen u weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.

Bestuur afdeling Zuid-Holland

Van de voorzitter
In de ledenvergadering van februari 2020 is door mij aangegeven het voorzitterschap voor 1 jaar op mij te nemen nadat de afgelopen termijn voorbij was. Ook het einde van dat jaar begint in zicht te komen. Er moet wat gaan gebeuren, de leeftijd van 80 jaar is veel dichterbij dan gewenst voor een bestuursfunctie. Dus hierbij een dringende oproep! Heeft u interesse en kwaliteiten om voorzitter van een vereniging te zijn, die de belangen van Veteranen en Post Actieve militairen wil behartigen, kom dan eens praten over de inhoud van deze functie.
Het is bekend dat de afdelingen veel bezig zijn met de sociale contacten onderling. Bij enkele WOII-herdenkingen zijn we bij de ceremonie op uitnodiging aanwezig in verenigingstenue.
De voorzitter is ook de verbindingsman tussen de afdeling en het Bondsbestuur.
Vindt u het een uitdaging om zich in te zetten voor een club met 160 leden, die nog altijd kan groeien, stap dan nu in. De geschiedenis leert dat de functie soms vele jaren niet beschikbaar komt. Het is dus een unieke kans. Heeft u belangstelling neem dan contact op met de secretaris van onze afdeling.  

Tijdens een bijeenkomst op Museumcomplex Bescherming Bevolking te Rijswijk zijn op 21 juli jongstleden twee van onze afdelingsbestuursleden Joop Nahon en Kees Heidt in het zonnetje gezet. Na ontvangst met koffie en gebak volgde een korte speech van onze voorzitter William Roza. Vervolgens hebben zij een bondsonderscheiding uitgereikt gekregen uit handen van onze Algemeen secretaris Klaas Orsel.

Aan Kees Heidt is het “Verenigingskruis van Verdiensten” toegekend.

Kees is ruim 25 jaar actief in verschillende bestuursfuncties bij de Bond van wapenbroeders. Zo was hij jarenlang actief bij verschillende afdelingen, die uiteindelijk zijn opengegaan in de afdeling Zuid-Holland, als Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.