Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Roermond / Venlo

Secretaris:

Tel:  06 52062326
E-mail:   

Rekening:  NL86 INGB 0007 7250 07 

 

Op vrijdag 5 november 2021 was er weer een bijzonder interessante lezing in het Generaal Spoor Paviljoen te Roermond. Spreker Fred Beerlage, die zich na zijn FLO verdiept heeft in de krijgshandelingen in en rond de Schelde en de geopolitieke context waarin deze plaatsvonden noemde de Slag om de Westerschelde de Sleutel tot de bevrijding van Nederland.

Fred maakte in 1974 kennis met zijn toekomstige schoonouders in Middelburg; zij woonden in een waterhuis. Wat dat was? “Loop maar mee naar buiten.” Onder de nieuwe beplanting waren de zeepokken nog zichtbaar. Ook nog in 2002 toen ook zijn schoonmoeder was overleden en het huis werd verkocht. Na de verkoop viel het behang soms van de wanden. Daarbij werd hem sindsdien ingeprent hoe Middelburg in 1940 was gebombardeerd en hoe Walcheren had geleden onder de Duitse bezetting.

In verband met de Covid-19 beperkingen hebben we er een heel jaar op moeten wachten. Vrijdag 29 oktober 2021 was het dan zover. Roy Pfennings kwam in het Generaal Spoorpaviljoen een presentatie geven over de Slag om de Roerdriehoek die zich in Midden-Limburg afspeelde van eind 1944 tot en met maart 1945. Roy schetste hoe het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn oorsprong had in de Eerste Wereldoorlog. Duitsland moest zwaar boeten voor de Eerste Wereldoorlog: ontwapening, grote herstelschade betalingen aan de geallieerden, delen van Duitsland werden bezet door de overwinnaars enz.

Op zondag 3 oktober 2021 heeft de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo samen met vertegenwoordigers van Joint Force Command Brunssum en met medewerking van de Stichting Oude Kerkhof de jaarlijkse herdenking gehouden van de gesneuvelde Britse en Canadese vliegtuigbemanningen alsmede de Nederlandse verzetsstrijders en verschillende omgekomen Nederlandse militairen, die daar begraven zijn. Nadat verleden jaar in verband met de Covid-19 maatregelen slechts een kleine, sobere herdenking heeft plaatsgevonden, werd dit jaar weer als vanouds gepland, ware het niet dat de zeer slechte weersvoorspellingen roet in het eten dreigden te gooien.

Op 21 augustus 2021 hebben wij elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten; het eerste echte uitje sedert lange tijd. Bij Camping Geelenhoof in Kelpen-Oler hadden we een uitstekende locatie gevonden om deze eerste bijeenkomst te organiseren. Onze gasten waren er al vroeg bij; iedereen stond te trappelen om bij te praten en bekenden te ontmoeten. Vanaf 3 uur was er koffie met vlaai en daarna werden drankjes geserveerd. Het was een gezellige en vooral levendige bijeenkomst. 

“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd kapitein der Koninklijke Luchtmacht b.d. R.A.S. van Muijen te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau”. Dit waren de woorden van onze Minister van Defensie, mevrouw Bijleveld, aan het eind van haar toespraak voor Ron van Muijen op maandag 26 april 2021 in de Waterliniezaal van de Kromhoutkazerne te Utrecht. Hier is natuurlijk veel aan voorafgegaan. Zijn buitengewone inzet voor allerlei maatschappelijke en ceremoniële activiteiten in de Gemeente Maastricht gedurende vele jaren, zijn niet aflatende en zeer gewaardeerde inzet gedurende ca.10 jaar voor de herdenkingen van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, maar vooral zijn grote inzet gedurende 15 jaren als bestuurslid van de Stichting Limburgse Veteranendag hebben uiteindelijk geleid tot deze benoeming.

Het bestuur van de Afdeling Roermond en Venlo heeft alle leden en donateurs vóór de kerstdagen verrast met een doos bonbons. Deze verrassing werd door de bestuursleden (getooid met kerstmuts) bij de mensen thuis bezorgd. Voor de leden die ver buiten de provinciegrenzen wonen werd deze taak door een bezorgdienst waar genomen. Gelet op de vele enthousiaste reacties, was dit een schot in de roos aan het einde van dit bijzonder jaar waarin zoveel evenementen wegens de Covid-19 maatregelen afgelast werden. 

Het was een vroege start op zaterdagmorgen 15 augustus 2020 bij het Nat. Indië-monument in Roermond. Tegen het ochtendgloren om exact 6:23 uur vond de herdenking van het einde van WO II plaats. Wereldwijd werd op de 15e augustus bij zonsopgang door pipers ‘The Battle is Over’ ten gehore gebracht. 

Een kleine delegatie van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond/Venlo heeft op 30 juni 2020 een Eregroet gebracht en bloemen gelegd bij het door het RCT WZ-NL geadopteerde graf van Sergeant Edwin Bray Booth.
Bij deze gelegenheid werd door de vicevoorzitter in een korte toespraak verteld over deze jonge soldaat. Sergeant Edwin Bray Booth was Squad Leader bij de 17e Airborne Division, 513e Parachute Infantry Regiment en onderscheiden met o.a. het Purple Heart.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.