Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

LedenContributie

De Bond van Wapenbroeders kent de volgende persoonlijke leden:

 • Gewone leden: militairen, gewezen militairen, oud-verzetsstrijders en opvarenden van de Koopvaardij die onder Nederlandse of geallieerde vlag in WO II ingezet zijn geweest.
 • Ereleden: de op de Algemene Ledenvergadering als zodanig benoemde personen.
 • Tot buitengewoon lid van de vereniging kunnen worden toegelaten: Personen van goed gedrag, die de doelstellingen van de vereniging aanvaarden en zijnde:
 • Echtgenoten / levenspartners van gewone- of ereleden,
 • Nagelaten betrekkingen van overleden gewone-, buitengewone- en ereleden,
 • Op voordracht van een afdeling of identiteitsgroep kunnen actief dienende en ex-militairen, niet zijnde Nederlanders die deel uitmaken of uitgemaakt hebben van:
  • De krijgsmachten van de Noord Atlantische Verdrag Organisatiebondgenoten
  • Verenigde Naties of andere vredesmissies.
 • (Ex) burgerpersoneel van Defensie


Donateurs
Donateurs zijn natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, die de vereniging materiële dan wel financiële steun verlenen.

Overzicht contributie bedragen per jaar:

Benaming: Bedrag:
Erelid €   0,00
Canadalid zonder blad €   0,00
Canadalid met blad € 50,00
Nederlands lidmaatschap met blad € 28,00
Nederlands lidmaatschap zonder blad              € 14,00   
Familielid zonder blad € 14,00
Aangesloten verenigingen € 36,00
Donateur € 28,00

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.