Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Midden-Brabant

Secretaris:Logo Afdeling Midden Brabant 70 jaar

Tel: 06-10379876 
E-mail:

Rekening: NL36 INGB 0001 7703 98
t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd. Midden-Brabant

Tilburg Spreekt Interview met Jan SchrijverIn het programma 'Tiburg Spreekt' leert u de gemeenteraad van Tilburg beter kennen. Het Raadslid Humphrey Martheus spreekt met Jan Schrijver, voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant  en Bart van Lier, penningmeester Stichting Veteranen Hart van Brabant, tevens lid van de Bond van Wapenbroeders. Het gesprek gaat onder meer kameraadschap en saamhorigheid binnen de Bond. Voor de video, klik hier.

 

Afdeling Midden-Brabant bestaat 70 jaar.

Op 17 december 2020 bestond de Afdeling Midden-Brabant 70 jaar. Door de huidige coronamaatregelen kon dit jubileum in 2020 helaas niet worden gevierd. Zodra dit weer mogelijk is, zal dit zeker gebeuren.

70 jaar geleden werd, op initiatief van de "Nederlandse Bond van Oud Strijders” (N.B.O.S.) en drager van het mobilisatiekruis ’14-18’, de Afdeling Tilburg opgericht. De afdeling startte met 25 leden. Het ledenaantal groeide gestaag en in 1960 telde de afdeling 120 leden. De afdeling kwam echter in een bestuurlijke crisis en het ledenaantal halveerde. In 1969 kwam er een nieuw bestuur en de afdeling bloeide weer op en groeide weer. 1978 werd een bijzonder jaar. In april besloot de Afdeling Tilburg van de N.B.O.S. samen te gaan met het Veteranen Legioen Nederland (V.L.N.). Vanaf 1985 ontstond er voor de afdeling een turbulente tijd, die duurde tot 1991.In deze periode telde de afdeling 5 voorzitters, die vanwege bestuursproblemen en/of ziekte maar kort hun functie vervulden. Het 35-jarige bestaan van de afdeling werd in aanwezigheid van 85 leden en oud-leden gevierd op 21 oktober 1985.

In 1986 werd de naam van de samengestelde verenigingen gewijzigd in “Bond van Wapenbroeders“. Een belangrijke datum voor de afdeling was 14 december 1987. Op die dag werd het door de afdeling aangeschafte banier in gebruik genomen. Op verzoek van het bestuur werd in juni 1992 de naam van de afdeling gewijzigd in “Afdeling Midden-Brabant”. Rond de eeuwwisseling belandde de afdeling weer in een crisis en liep het aantal leden terug naar 20. Toch vierde de afdeling op 27 oktober 2001 haar 50-jarig bestaan. Tot 2004 werd het voorzitterschap door twee personen ingevuld. Vanaf dat moment ontstond in de loop der jaren het nieuwe bestuur van de afdeling. Bij de viering van het 60 jarig bestaan is het ledenaantal toegenomen tot 40 personen. Nu, 10 jaar later, telt de Afdeling Midden-Brabant 48 leden en 12 donateurs. 

Op 20 augustus 2021 was het al vroeg druk op het terras van petanquevereniging La Donnée in Tilburg. Zo’n 25 Wapenbroeders, donateurs en partners hadden zich ingeschreven voor deze middag en de gezelligheid met de sociale contacten vierde hoogtij. Iedereen was bijzonder in zijn of haar nopjes dat wij eindelijk weer konden genieten van het redelijke weer en van de prettige omgeving bij La Donnée.

Na de koffie met vlaai was het de hoogste tijd voor twee rondes petanque. De inzet was de wisselbeker, waarvoor velen zich fanatiek inzetten om deze beker te verwerven.

Het onlangs afgetreden bestuurslid van de Afdeling Midden-Brabant, dhr. Gerard Beerens - met maar liefst 23 jaar in het bestuur - is op 11 maart 2021 benoemd tot Erelid van de Afdeling Midden-Brabant. De daarbij behorende oorkonde werd hem overhandigd door voorzitter Jan Schrijver.

Kort na zijn aanmelding in 1988 als lid van de Bond van Wapenbroeders nam Gerard de secretariaatswerkzaamheden bij de afdeling over. In 1999 nam hij het initiatief om de jaarlijkse herdenking op het Ereveld aan de Gilzerbaan in Tilburg nieuw leven in te blazen. Bij deze herdenkingen maar ook bij andere herdenkingen heeft Gerard zich vele jaren ingezet voor de aanwezigheid van een erewacht met vaandels en banieren.

Op 17 december 2020 bestaat de Afdeling Midden-Brabant 70 jaar. Door de huidige coronamaatregelen kan dit jubileum nu niet worden gevierd. Zodra dit weer mogelijk is, zal dit zeker gebeuren.
De leden en de donateurs van de jubilerende Afdeling Midden-Brabant ontvingen allen onlangs een jubileumpin en een doosje chocolaatjes met het logo, natuurlijk vergezeld van een motiverende brief namens het bestuur van de afdeling.

Op 27 oktober 2020 is het precies 76 jaar geleden dat Goirle werd bevrijd. Vanwege de coronabeperkingen kon helaas dit jaar de geplande herdenking op 25 oktober niet doorgaan. Burgemeester Mark van Stappershoef met zijn echtgenote Monique en het bestuur van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant hebben kort maar op een gepaste ceremoniële wijze de geallieerde oorlogsslachtoffers herdacht.

Op vrijdagmiddag en avond 24 juli 2020 waren leden en donateurs met partners van de Afdeling Midden-Brabant gezellig met elkaar aanwezig op het terrein van Petanquevereniging V.O.P. in Udenhout.
Door het echtpaar Verhagen werden de aanwezigen gastvrij ontvangen met koffie of thee. Spelleider Hans Verhagen formeerde aansluitend de teams. In 2 spelronden

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.