s2

Afdeling Amstelland

Secretaris (a.i.):

Tel: 06-22191821
E-mail:

Rekening: NL13 INGB 0009 5525 40

Er zijn de afgelopen periode geen afdelingsbijeenkomsten geweest. Wel is er onderling gemaild en gebeld om met elkaar te steunen in deze tijd van beproeving.
Wij hebben contact gehad met gastvrouw Nan Verberkmoes. Helaas gaat het ontmoetingscentrum De Bolder nog niet open. Zodra De Bolder weer opengaat, publiceren wij dit en bent u van harte welkom. Wij hopen onze eerste bijeenkomst dan in het licht van een lezing te kunnen organiseren.

Voor allemaal: van harte beterschap, sterkte, liefde en optimistisme toegewenst! 

 

In memoriam Klaas Dikstaal, 29 juni 1926 – 13 maart 2021   

Ons gewaardeerd lid Klaas Dikstaal is ons op 94-jarige leeftijd ontvallen. 2021 03 13 Klaas Dikstaal Afd AmstellandEr werd een lilakleurig bloemstuk met lint en condoleance-kaart afgeleverd bij de besloten begrafenis voor de familie. Wij herinneren ons zijn inspirerende lezing van 9 oktober 2018. Ruim 40 jaar geleden kwam veteraan Dikstaal in een rolstoel terecht. Geïnspireerd door een oom die houten kandelaars maakte, ging hij aan het hout draaien. Zijn enthousiasme maakte van hem een van de grondleggers van de Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers ‘Radius’. Hem zien en horen praten over hout, zijn werkstukken in je handen vasthouden: het gaf ons een warm gevoel. Unaniem waren wij het op die avond erover eens: Vakmanschap is Meesterschap. Zijn kritische opmerkingen tijdens de Algemene Leden Vergaderingen, zijn humor op de soosavonden in ontmoetingscentrum De Bolder en zijn nieuwsgierig blikveld, lees: leergierigheid, zullen we koesteren als dankbare momenten!

 

Afdeling Amstelland herdenkt

2021 05 04 001In de ochtenduren van 4 mei  2021 vond de besloten gemeentelijke herdenking op De Nieuwe Ooster in Amsterdam plaats. Er bevindt zich een monument voor de in 1942 gefusilleerde 18 verzetsstrijders, ontworpen door beeldhouwer Hildo Krop. Er is het Buchenwald-monument voor omgekomenen in de concentratiekampen Buchenwald en Ravensbrück. In dit monument uit 1956 staat een urn met aarde uit alle martelarenplaatsen van Europa ten tijde van de nazi-overheersing.2021 05 04 002

En er is het ereveld van de gesneuvelde geallieerde militairen. Dit grafveld valt onder de Commonwealth War Graves Commission: er liggen ruim 300 doden begraven, afkomstig uit landen van het Gemenebest. Van bijna vijftig van hen is de identiteit onbekend. Namens onze afdeling legde vice-voorzitter Henk Lode een prachtig bloemstuk.

Die middag zijn bij het Amstelveense herdenkingsmonument Aan hen die vielen in het Broersepark vijf kransen gelegd. De vijf kransen verwijzen naar de slachtoffers:
1. De vermoorde verzetsmensen.
2. De in concentratiekampen vermoorde Joden, Sinti en Roma.
3. Alle anderen die door oorlogsgeweld, uitputtig en honger stierven.
4. Burgers, die zijn omgekomen of omgebracht in Azië bij de Japanse bezetting.
5. Alle militairen en koopvaardijpersoneel in Nederlandse dienst die zijn omgekomen tijdens of na de Tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
2021 05 04 003
Met drie andere Wapenbroeders droeg Henk Lode bij aan een ingetogen, maar daardoor toch indringende herdenking na een bewogen toespraak van de Amstelveense burgemeester over vrijheid en veiligheid. Er werd een gedicht voorgedragen door de kinderburgermeester van Amstelveen, waarna de kransleggingen volgden. Twee Wapenbroeders legden de krans en twee Wapenbroeders stonden erewacht.

 

’t Ja, het overkomt niet elke afdeling van de Bond van Wapenbroeders, maar Afdeling Amstelland viel op 13 oktober 2020 de eer te beurt om het openingswoord van de Algemene Ledenvergadering – die voor deze avond gepland was – aan de Minister-President te mogen overlaten. Hij stapte onze ‘huiskamer’ in wijkcentrum De Bolder in Amstelveen digitaal binnen vanaf een groot scherm en keek ons met een ernstig gezicht aan, want het was menens. De Amstellandse Wapenbroeders en -zusters zaten hem gespannen aan te kijken. Wat zou hij gaan vertellen? Welke maatregelen zouden er nu weer op ons afkomen?

De jaarlijkse herdenking bij het Indiëmonument te Amstelveen op 14 augustus van de gevallenen en slachtoffers van de Japanse bezetting ontroerde en onthulde. Op 15 augustus 2020 was het 75 jaar geleden dat er officieel een einde kwam aan de Tweede Wereld Oorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Hoewel Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijd, eindigde de oorlog in Nederlands-Indië pas op 15 augustus 1945 door de capitulatie van Japan. In aangepaste vorm werden de vooraf geregistreerde bezoekers corona-proof ontvangen. Tussen de stoeltjes was voldoende ruimte vrijgelaten.

Jaarlijks organiseert de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië een herdenking bij het Indië-monument in het Broersepark in Amstelveen. Dit jaar, op 14 augustus 2020, staat de herdenking in het teken van 75 jaar Vrijheid. De Bondsbanierwacht van de Bond van Wapenbroeders draagt traditiegetrouw eervol bij aan deze herdenking. Ook zal de Algemeen Voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, dhr. Edwin Saiboo de aanwezigen toespreken.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.