Slider

19-06-2021 10:00

Maastrichterweg 19
6041 NZ Roermond
Routebeschrijving ›

De Limburgse Veteranendag (LVD) stond dit jaar gepland op zaterdag 20 juni 2020

In de afgelopen maand zijn velen in Nederland op een progressieve manier met het Coronavirus besmet geraakt en zelfs hierdoor ernstig ziek geworden of overleden, terwijl tot nu toe het eind van deze crisis nog lang niet in zicht is. In de tussentijd zijn we nu nog maar een goede 2,5 maand verwijderd van de LVD. Het bestuur van de Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD) is , na de op 31 maart j.l. door de regering verlengde maatregelen gehoord hebbende, van mening dat het noodzakelijk is om nu een beslissing te nemen ten aanzien van het wel of niet door laten gaan van de LVD 2020, afgezien van het wel of niet handhaven van de datum van 1 juni a.s. door de landelijke overheid als grens voor het houden van een evenement waarvoor een vergunning vereist is. Een tijdig besluit tot het voornoemde op goede gronden voorkomt ook dat eventuele financiële consequenties worden geriskeerd en de deelnemende organisaties onnodig tijdrovende voorbereidingen treffen.

Graag vraag ik uw aandacht voor de volgende factoren die van belang zijn voor het nemen van een beslissing over het wel of niet doorgaan van de LVD:

Nadat eind februari jl. de eerste persoon in Nederland besmet was geraakt met het Coronavirus zijn nu, in een maand tijd, reeds een paar duizend personen hierdoor besmet, ernstig ziek of overleden. Het eind is nog lang niet in zicht. Er is echt sprake van een ramp. Door de verscherpte maatregelen van de landelijke overheid ten aanzien van samenkomsten hebben de aan de LVD deelnemende muziekkorpsen vanaf begin maart tot en met in ieder geval 28 april a.s. geen mogelijkheid om te oefenen, hetgeen een correct optreden van deze korpsen ernstig zal belemmeren.

Ook het houden van gedegen bestuurs- en werkgroepvergaderingen in maart tot in ieder geval 28 april a.s. heeft niet plaats kunnen vinden/zal niet plaats kunnen vinden. En naar verwachting zullen ook na deze periode of zelfs wellicht tot kort voor de LVD belemmerende factoren een rol spelen bij het plannen van deze vormen van coördinatie. Aan de LVD nemen doorgaans vrij veel oudere veteranen deel die tot de kwetsbare groep behoren. De SLVD acht het een te groot risico voor deze kwetsbare groep om aan een dergelijk evenement deel te nemen, terwijl nu nog geen zicht is op het einde van de crisis en dus het besmettingsgevaar. 

De eis van 1,5 m tussen de deelnemers, die naar verwachting nog lang zal gelden zolang het besmettingsgevaar nog niet geweken is, kan bij een evenement als een veteranendag niet overal worden gegarandeerd.
Gelet op de bovengenoemde factoren, waarbij vooral het gevaar van besmetting van met name de oudere veteranen en uit piëteit jegens de door het Coronavirus getroffenen en nabestaanden van de overledenen genoemd dienen te worden, moet het bestuur van de SLVD helaas het besluit nemen tot verplaatsing van de LVD2020 naar zaterdag 19 juni 2021.

 

Aanmeldformulier

Dit veld is verplicht
Vul een geldig e-mailadres in.
Invalid Input
Invalid Input
Dit veld is verplicht
Ongeldige invoer

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.