s2

Tijdens een bijeenkomst op Museumcomplex Bescherming Bevolking te Rijswijk zijn op 21 juli jongstleden twee van onze afdelingsbestuursleden Joop Nahon en Kees Heidt in het zonnetje gezet. Na ontvangst met koffie en gebak volgde een korte speech van onze voorzitter William Roza. Vervolgens hebben zij een bondsonderscheiding uitgereikt gekregen uit handen van onze Algemeen secretaris Klaas Orsel.

Aan Kees Heidt is het “Verenigingskruis van Verdiensten” toegekend.

Kees is ruim 25 jaar actief in verschillende bestuursfuncties bij de Bond van wapenbroeders. Zo was hij jarenlang actief bij verschillende afdelingen, die uiteindelijk zijn opengegaan in de afdeling Zuid-Holland, als Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

Kees versterkt momenteel ons bestuur als lid Algemene zaken en is een expert in formele werkuitvoering, tevens is hij zeer sociaal bewogen hetgeen moge blijken uit zijn activiteiten, zoals bij de uitvoering van het ceremonieel bij diverse herdenkingen met Peloton 48 en op de jaarlijkse herdenking op 4 mei op de Waalsdorpervlakte bij Erepeloton Waalsdorp.

De onderscheiding werd Kees opgespeld door zijn partner Kitty.

Aan Joop Nahon is de “Bondsmedaille” toegekend wegens zijn grote verdiensten en zijn jarenlange positieve en sociale betrokkenheid en zijn optreden als vertegenwoordiger van onze afdeling. Hij is als Sociaalvertegenwoordiger binnen ons bestuur gekend en gewaardeerd om zijn betrokkenheid bij de zorg en nazorg naar onze leden. Tevens wordt Joop gewaardeerd om zijn inbreng en expertise binnen ons bestuur. Joop is een expert in het meedenken bij beleidszaken, hij is open van geest en erkend in zijn standpunten.

De onderscheiding werd Joop opgespeld door zij echtgenote Sonja.

(Voor deze wijze van opspelden is gekozen i.v.m. de huidige covid-regelgeving.)

Wij feliciteren Joop en Kees van harte met hun welverdiende onderscheidingen.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.