Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Op 14 september 2021 kon er voor het eerst sinds lange tijd weer een soosavond worden gehouden in wijkcentrum De Bolder in Amstelveen. Met als thema Verbinding sprak voorzitter Conchita Willems over een schatkist aan herinneringen die tot herdenken motiveert.

De tweede soosavond op 12 oktober 2021 was tevens de Algemene Ledenvergadering. Het was al de tweede keer op rij dat deze van het voorjaar naar het najaar moest worden verschoven. Ruim van tevoren had afdelingssecretaris Reint Huizinga aangegeven, dat hij zijn bestuurswerk voor de afdeling niet langer kon combineren met zijn beide banen.

Dit weerhield hem ervan om zich herkiesbaar te stellen. Deze functie kwam derhalve vacant. Een van de nieuwe leden van de afdeling – Geert Verheij stelde zich spontaan beschikbaar en daarmee was de vacature ook meteen weer opgevuld.

Na de pauze hield vicevoorzitter Henk Lode een inspirerende lezing over de traditie van het Regiment Van Heutsz. Dit regiment beschikt sinds enige tijd over een exercitiepeloton en een reünie orkest, bestaande uit oud-militairen en musici. Het exercitiepeloton zou een maand later acte de présence geven bij de jaarlijkse herdenking van de 323 geallieerde militairen, de meesten bemanningsleden van de RAF, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven lieten in de omgeving van Amsterdam en die hun laatste rustplaats vonden op de Nieuwe Ooster begraafplaats in de hoofdstad.

De derde soosavond op 9 november 2021 was een bijeenkomst van gezellig bijpraten en kaarten schrijven voor zieken. En zo zie je maar dat je een soosavond ook een nuttige invulling kunt geven als je geen spreker of andere activiteit hebt.

Aangezien alle ons omringende landen betrokken waren bij de Eerste Wereldoorlog, gedenken zij, elk op hun eigen wijze, hun gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers rond de elfde november, de dag waarop in 1918 de wapenstilstand van kracht werd. De Britten doen dit op de tweede zondag in november, Remembrance Sunday. Op de dag ervoor vindt er jaarlijks een officiële plechtigheid plaats op de Nieuwe Ooster, waarbij overheidsdelegaties uit Groot-Brittannië, Canada, Australië, de Verenigde Staten, Polen en Duitsland kransen leggen bij het monument op de begraafplaats. Zo ook deze keer. Het exercitiepeloton van het Regiment Van Heutsz zorgde tezamen met de banierdragers van de Bond van Wapenbroeders en de Royal Air Forces Association (RAFA) voor een mooie achtergrond tijdens de speech van Rev. Russell Barr, die een heel persoonlijke tint gaf aan het beroemde gedicht van de Canadese arts en dichter John McCrea, die zelf het einde van de Eerste Wereldoorlog niet haalde: In Flanders Fields the poppies blow, between de crosses row on row …

De volgende dag trok de banierdrager er nog een keer op uit, namelijk om de jaarlijkse herdenkingsdienst in de Engelse Kerk in het Begijnhof in Amsterdam luister bij te zetten door de afdelingsbanier op plechtige wijze de kerk in en uit te dragen.

Rest ons om al onze leden en lezers alle goeds, gezondheid en vertrouwen voor 2022 toe te wensen.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.