Slider

’t Ja, het overkomt niet elke afdeling van de Bond van Wapenbroeders, maar Afdeling Amstelland viel op 13 oktober 2020 de eer te beurt om het openingswoord van de Algemene Ledenvergadering – die voor deze avond gepland was – aan de Minister-President te mogen overlaten. Hij stapte onze ‘huiskamer’ in wijkcentrum De Bolder in Amstelveen digitaal binnen vanaf een groot scherm en keek ons met een ernstig gezicht aan, want het was menens. De Amstellandse Wapenbroeders en -zusters zaten hem gespannen aan te kijken. Wat zou hij gaan vertellen? Welke maatregelen zouden er nu weer op ons afkomen?

Vijfentwintig gespannen minuten volgden. Alleen de stem van Mark Rutte klonk en verder roerde zich niemand. Gaandeweg werd er steeds meer duidelijk. De horeca ging opnieuw op slot en vele andere beperkende maatregelen zouden van kracht worden. Dit alles om het coronavirus, dat al bijna het hele jaar rondwaarde, de kop in te drukken. Al snel drong het tot een ieder door dat de horecasluiting ook onze ‘Bolder’ zou betreffen en dat soosavonden tot nader order afgelast zouden moeten worden.

Toen onze ALV dan eindelijk echt kon beginnen bleef de voorzitter weinig anders over dan dit laatste in haar mededelingen mee te nemen. Het aanvangstijdstip stond gepland voor zeven uur, net zoals die van de persconferentie van de minister-president. En het werd dus half acht.

Een lange openingsspeech hoefde Conchita Willens niet meer te houden. Wel verwelkomde ze een nieuw lid, de heer Ben Vink uit Amstelveen, die samen met zijn vrouw was aangeschoven. Verder kondigde ze inderdaad aan dat de soosavonden tot nader order zouden uitvallen en dat dit ook voor het kerstdiner zou gelden. ‘Er zijn zo veel onzekere factoren, dat we nauwelijks een maand vooruit kunnen plannen’, zo motiveerde ze het bestuursbesluit. En of het virus al over is op de tweede dinsdag van januari, waarop we normaliter onze nieuwjaarsreceptie houden, is ook nog maar zeer de vraag. Zonder tegenbericht dus geen nieuwe activiteiten.

Daarna werd een hele riedel plichtplegingen afgehandeld: jaarverslagen, begroting, kascommissie, enz. U kent het wel. Voor de notulen van de vorige ALV werd een korte leespauze ingelast. Er werden maar een paar vragen gesteld. Dat kon ook bijna niet anders met maar zeven aanwezigen. Toen het jaarverslag van de secretaris aan de beurt was, besloot deze maar uit eigen werk voor te dragen, om zo toch nog enige variatie in de avond te brengen. Tussendoor kwam gastvrouw Nan Verberkmoes met hapjes en drankjes. Ons nieuwe lid liep naarmate de avond vorderde steeds meer heen en weer om mooie plaatjes te schieten. Uiteindelijk moesten we ons toch maar even verzamelen voor de groepsfoto. 

Omdat de kans niet zo groot is dat wij elkaar nog zien voor het einde van het jaar, wensen wij u nu reeds gezellige feestdagen en een goede jaarwisseling toe.

Conchita Willems
Henk Lode
Leo Barlag en
Reint Huizinga

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.