s2

Op 15 augustus herdacht Nederland dat het 76 jaar geleden was dat Japan capituleerde in Zuid Oost-Azië. Deze dag betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Op 14 augustus werd in Amstelveen stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en werden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederland herdacht, zowel burgers als militairen. Voor de 26e keer organiseerde de stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië in nauwe samenwerking met de Bond van Wapenbroeders de herdenking in het Broersepark aan de Molenweg. Het was op deze avond heerlijk zomerweer met veel zon en een beetje wind, ideale omstandigheden om de herdenking te laten plaatsvinden.

2021 08 14 Indiëherdenking Amstelveen 2Af en toe waren vogels te horen als het orkest niet speelde. De stoelen waren voorzien van naambriefjes en bij binnenkomst moest men zich aanmelden zodat de organisatie kon zien dat de persoon zich vooraf had opgegeven. Zowel voor als achter het monument waren stoelen geplaatst op 1,5m afstand, conform de Covid maatregelen. Er werd toepasselijke Indische muziek gespeeld, totdat deze met sfeervolle psalmen en lofliederen werd overgenomen door de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ onder leiding van kapitein Lute Hoekstra. Het intreden van het Bondsbanier door RCT WZ-NL Exercitie Team was indrukwekkend.

Vanwege de Covid maatregelen kwam het Team in peletonsformatie binnen en toen zij op hun plaats stonden, was dat in zevenmansformatie met in achtnemening van de 1,5m afstand. Een diep respect voor het Banier en waar dat voor staat, wordt al vele jaren en nu weer bekrachtigd. Een serene sfeer van gezamenlijkheid bij de aanwezigen is door het intreden direct voelbaar. Nadat de wapenbroeders op hun plaats stonden kreeg Clemens Bouwens, voorzitter van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië het woord en heette allen welkom. Hierna sprak burgemeester Tjapko Poppens over de impact van de oorlog.

Onze voorzitter luitenant-kolonel Jan Verwoerd nam na de burgemeester het woord.2021 08 14 Indiëherdenking Amstelveen 3 Hij vestigde de aandacht op het Bondsbanier, dat dateert uit 1955 met onder andere een opschrift van Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Hij vertelde van diens belangrijke ceremoniële rol bij herdenkingen. Het vaandel staat voor kameraadschap, verbondenheid en trouw over generaties heen. Tijdens zijn voorbereiding op deze herdenking verdiepte hij zich in de geschiedenis van Nederlands-Indië tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de verschrikkingen binnen en buiten de kampen onder de Japanse bezetting schokkend waren. Het belang van herdenken, van herinneren, is niet voor een enkel moment. Hij sloot af met een gedicht uit 1914 van Robert Laurence Binyon: They shall not grow old, as we that are left grow old; Age shall not weary them, nor the years condemn; At the going down of the sun and in the morning; We will remember them … ~ Zij zullen niet oud worden, zoals wij, die overblijven; de ouderdom zal hen niet vermoeien, noch zullen de jaren hen verdoemen; bij het ondergaan van de zon en in de morgen; wij zullen hen gedenken ...

André Schram vertelde vervolgens zijn persoonlijke verhaal over zijn vader Johan Schram, voormalig krijgsgevangene in Fukuoka 2B te Nagasaki, die als krijgsgevangene de oorlog overleefde. Het was een eerbetoon aan zijn vader en alle andere krijgsgevangenen die in Japan dwangarbeid moesten verrichten. Het leven in het kamp was zwaar. Gebrek aan medicatie, slaag en vernederingen, maar ook het karige voedsel, waren aan de orde van de dag. Krijgsgevangenen van Fukuoka-2 hebben het overleefd en voor hen betekende de atoombom de bevrijding uit het kamp.

2021 08 14 Indiëherdenking Amstelveen 4Na de toespraken kwam zangeres Elsbeth Gerritsen naar voren die het Indische Onze Vader zong. Na het gebed werd verzocht indien mogelijk te gaan staan voor het blazen van de Taptoe met aansluitend twee minuten stilte. Na deze stilte speelde het orkest het Wilhelmus. De twee coupletten werden gezongen door de zangeres.

Allen bleven hierna nog staan tot de Bondsbanierswacht weer was uitgetreden als peleton. De kranslegging was het einde van het officiële gedeelte van de herdenking. In volgorde mochten de aanwezigen defileren langs het Indië monument en eventueel eigen bloemen neerleggen. Na de herdenking was er een informeel samenzijn, waarbij een drankje kon worden opgehaald bij het clubhuis van de jeu de boules vereniging Bulderbaan en een Indisch hapje bij de in het grasveld geplaatste tent. Het verzoek was om wel tijdens dit samenzijn de gepaste afstand te houden. Het was een mooie herdenking in verbondenheid met goede mensen.

Foto's Ben Vink, Afdeling Amstelland en Wiel Mackus, RCT WZ-NL 

Naar de fotoserie van dhr. Wiel Mackus: >

Naar de volledige toespraken van deze herdenking: >

 

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.