Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Op dinsdag 14 december 2021 vindt de Kerstlunch plaats in zalencentrum de Raayberg in Bergen op Zoom. Voor meer informatie zie het afdelingsblad. 

Bijeenkomsten en herdenkingen:

Op zondag 24 oktober 2021 werd de herdenking bijgewoond op het Canadese Ereveld en werd een bloemstuk gelegd bij het kruis op het Ereveld. Er waren vele hoogwaardigheid bekleders. Onder andere de  Canadese Ambassadeur en Militair Attache, 6 militaire Attaches van de geallieerde landen welke Nederland hebben bevrijd, diverse burgemeesters, onder andere van Bergen op Zoom,

Steenbergen en Woensdrecht met raadsleden. Van Defensie een brigade- Generaal en de Commandant van de Vliegbasis Woensdrecht. Uiteraard waren ook meerdere veteranen hierbij aanwezig.

Op 27 oktober werd de herdenking bijgewoond op het Engelse Ereveld en een bloemstuk gelegd bij het kruis. Hier was de burgemeester van Bergen op Zoom Dhr. Petter bij aanwezig, hij heeft als eerste een krans gelegd. Ook van diverse veteranen organisaties werden bloemstukken gelegd. Dit in verband met de herdenking van de bevrijding van Bergen op Zoom.

Op 9 november was er weer een gezellige bijeenkomst in zalencentrum de Raayberg, Bergen op Zoom. De voorzitter van de afdeling de heer van der Kleijn heeft weer een aantal mensen in het zonnetje gezet die lang lid zijn van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling West- Brabant. Dhr. Seegers 35 jaar, Mevr. Seegers 30, Dhr. P. den Braber 10 jaar, vorig jaar, maar dat kon niet worden uitgereikt in verband met COVID-19, en Mevr. G. den Braber 10 jaar in 2021. De Ere-voorzitter Dhr. G.J. den Dunnen reikte aan de heer van der Kleijn het certificaat en medaille uit voor 30 jaar lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders. Er was weer een zeer leuke bingo en verloting die weer zeer goed was verzorgd door de penningmeester Mevr. Den Braber met leuke prijzen.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.