s2

Op vrijdag 2 oktober 2020 heeft de herdenking van de razzia in Putten plaatsgevonden. De Afdeling West-Veluwe/Flevoland legt daar altijd een bloemstuk, voor het tweede jaar verzorgd door topbloemisterij Desighn4You uit Ermelo.
Door alle coronamaatregelen, die per week wisselen, mocht de afdeling eerst met 4 afgevaardigden komen. Later na de laatste aanscherping mocht alleen de “bloemenlegger” aanwezig zijn. Deze taak werd uitgevoerd door onze voorzitter Ruud Slangen. 

De toch altijd al bijzondere manier van herdenken in Putten (zie artikel in het Bondsblad Wapenbroeders in 2019) werd nog aangrijpender. In plaats van honderden belangstellenden, nu een groep van nog geen 40 personen, inclusief 4 zangers en een aantal muzikanten. Grote kransen werden door echtparen opgehangen of werden aangedragen door schooljeugd. Ondanks het geringe aantal personen een waardige herdenking.

Als Afdeling West-Veluwe/Flevoland hebben we kunnen leren dat, als de maatregelen zo streng blijven, onze Remembrance Herdenking op 7 november 2020 ook in afgeslankte vorm doorgang kan vinden. Waardig ondanks het ontbreken van het warme gevoel van veel aanwezigen.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.