Slider

Op 24 september was het dan zover. De doorstart van het seizoen 2020. Het ECHOS Home de Schakel in Ermelo had alle maatregelen getroffen om ons weer gastvrij te ontvangen. Zowel de gratis koffie/thee als de door de Afdeling West-Veluwe / Flevoland aangeboden drankjes konen gezellig genuttigd worden in de “ontvangstkamer”.

De lezing kon gehouden worden in een goed ingerichte zaal. Ons lid Joop van Egteren hield een voordracht over zijn (whisky-)zeiltochten naar Helgoland. Naast veel natuur- en zeilbeelden besteedde hij ook veel aandacht aan de strategische ligging van dit eiland dat resulteerde in bunkers voor duikboten etc. En dus ook het doelwit van vele bombardementen door de geallieerden.

Verrassend was het grote aantal leden dat naar Ermelo was gekomen. 20 personen op een ledenbestand van 40 is iets dat tot tevredenheid stemde van de voorzitter. Alleen de penningmeester moest dieper in de buidel tasten dan anders. “Gelukkig” had hij kunnen sparen in de lock down-periode, waarin geen bijeenkomsten gehouden konden worden.

Op naar 22 oktober 2020 waarbij de voorzitter een uitleg zal geven over zijn zoektocht naar nabestaanden van de geallieerde vliegtuigbemanningen, die begraven liggen op de Oostergaarde begraafplaats in Harderwijk. Dit als voorproefje voor de Remembrance Herdenking die de afdeling organiseert op zaterdag 7 november 2020.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.