Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Op 15 juni 2022 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Bond van Wapenbroeders plaats. Dit keer kwamen bestuurders uit diverse windstreken naar de Gen-maj.Kootkazerne in Stroe. Na de verwelkoming en de inleiding door de Algemeen Voorzitter Jan Verwoerd werd al snel het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag 2021 vastgesteld. Dit jaarverslag kunt u lezen op deze website, klik hier.

Ten aanzien van de financiën door de Algemeen Penningmeester Marianne den Dunnen werd een voorstel aangekondigd om de contributie na een jarenlange stilstand te verhogen naar € 30 per jaar. Nieuwe leden, aangemeld in het laatste kwartaal van het jaar, behoeven geen contributie te voldoen in dat kwartaal.

Diverse onderwerpen kwamen aan de orde zoals de bestuurlijke aansprakelijkheid van bestuursleden, public relations en marketing, het 100 jarig bestaan van de Bond van Wapenbroeders op 19 september 2025, bankzaken e.d.

Aftredend en niet herkiesbaar was dhr. Tony Sijm. Hij ontving voor zijn inspanningen een oorkonde van het Verenigingskruis van Verdienste. Dhr. Jaap van der Kleijn werd bij acclamatie herkozen.

Na afloop was er nog de groepsfoto en volop ruimte om gezellig met elkaar na te praten.

Groepsfoto mevr. Den Dunnen

Naar de foto's van dhr. Edwin Dokter.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.